Закаляване

Закаляване на стъкло

Компанията ние е специализирана компания за термично усилване и закаляване на стъкло. Термичната и механична устойчивост на закаленото стъкло е между 4 и 5 пъти по-голяма в сравнение с необработеното стъкло. Тази характеристики се постигат чрез внимателно контролирани процеси на нагряване и охлаждане. Ние разполагаме с високотехнологична производствена машина за качествено закаляване на стъкло. Процесът се управляват изцяло от компютърна система, затова крайният продукт е гарантирано качество, отговарящо на европейските стандарти.

Приложение на закаляването на стъкло

Закаленото стъкло има широка употреба веднъж заради здравината си и втори път заради сигурността. Обезопасяващите качества на този артикул се определят от свойството му при евентуално счупване, стъклото да се „пръсне“ на съвсем малки и безопасни парченца. За разлика от обикновеното, при процеса на закаляване на стъкло не се наблюдават остри, режещи парчета и то не представлява опасност, ако целостта му се наруши.

Нашето първокласно закалено стъкло е идеално за влагане в стъклопакети, стъклени парапети, интериорни прегради в сгради, стълбища, врати, козирки и покривни съоръжения и други.

Продуктите, които произвеждаме, отговарят на международните и европейски стандарти за безопасно стъкло за строителството. EN 12150 е стандарт за силикатно натриево-калциево стъкло, който неизменно спазваме.