Кантиране

Видове кантиране на стъкла

При кантирането острите режещи ръбове на краищата на стъклото се отнемат, което осигурява безопасност при експлоатация.