Рязане

Рязане на стъкла

Рязането е първият етап от обработката на стъклото. Представлява отнемане на части от стъклото с цел постигане на нужния размер. За максимално използване на материала, преди всяко рязане, процесът се оптимизира със специализиран софтуер. Така допускането на грешки е сведено до минимум. Услугата може да бъде извършена със стъкло на фирмата или стъкло на клиента.